Infolinia: 89 533 4399
SKF KTS Power Dance

Klub Tańca Sportowego „Power Dance”działa w Agorze od roku 1993.

Założycielami Klubu są Katarzyna i Mariusz Korzeb oraz Anna i Marek Michalkiewicz. Stowarzyszenie o tej nazwie zostało założone w roku 2002. W tym roku przypada 18 rocznica działalności stowarzyszenia w sektorze organizacji pozarządowych.

W roku 2011. rozszerzona została działalność stowarzyszenia.

Główne cele statutowe stowarzyszenia to:

 1. Popularyzowanie sportu, rekreacji, kultury i tańca.
 2. Dbałość o rozwój sportu, rekreacji, kultury i tańca.
 3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia uczestników zajęć, zawodników, trenerów i instruktorów.
 4. Edukacja i wychowanie poprzez sport, rekreacje, kulturę i taniec.
 5. Realizowanie zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.
 7. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport, rekreacje, kulturę i taniec.
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczestników zajęć.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i artystycznych.
 2. Organizowanie zajęć o różnym charakterze:
 • sportowych
 • rekreacyjnych
 • tanecznych
 • muzycznych
 • artystycznych
 • edukacyjnych

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Organizowanie zawodów sportowych, turniejów oraz imprez: kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych.
 2. Organizowanie szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, dla uczestników zajęć, zawodników, trenerów i instruktorów.
 3. Organizowanie wyjazdowych obozów warsztatowo-wypoczynkowych.
 4. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w zajęciach.
 6. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością klubu.
 7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi i kulturalnymi.