Klub Seniora „JARZĘBINA”

Plan zajęć na II półrocze 2018r. koła nr PZERI działającego przy Klubie Seniora „Jarzębina” Agora SM Pojezierze.

WRZESIEŃ

3.10.17.24 wrzesień (poniedziałki) 14.00-16.00 spotkania

29 wrzesień (sobota) zabawa 15.00-20.00

PAŹDZIERNIK

1,8,15,22,29 października (poniedziałek) 14.00-16.00  spotkania

27 października (sobota) Dzień Seniora 15.00-20.00

LISTOPAD

5,12,19,26 listopad  (poniedziałek) 14.00-16.00  spotkania

17 listopad (sobota) Zabawa Andrzejkowa 15.00-20.00