KTS POWER DANCE

Klub Tańca Sportowego „Power Dance” działa w budynku Agory od roku 1993.

Założycielami Klubu są Katarzyna i Mariusz Korzeb oraz Anna i Marek Michalkiewicz. Stowarzyszenie o tej nazwie zostało założone w roku 2002.

W 2002 roku powstało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Power Dance”

Głównymi celami stowarzyszenia jest  popularyzowanie i dbałość o rozwój sportu, rekreacji, kultury i tańca, podnoszenie poziomu wyszkolenia uczestników zajęć, zawodników, trenerów i instruktorów oraz edukacja i wychowanie poprzez wymienione formy. Stowarzyszenie realizuje również zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie warsztatowo-wypoczynkowych wyjazdów obozowych . Co również warto wymienić, to ważna umiejętność spędzenia czasu wolnego, co łączy się również z przeciwdziałaniem patologiom społecznym poprzez sport, rekreację, kulturę i taniec, kształtując w międzyczasie pozytywne cechy charakteru i osobowości uczestników zajęć.