OSIEDLOWY KLUB SENIORA „JARZĘBINA”

Z przyjemnością informujemy,

że została wznowiona działalność Klubu Seniora „Jarzębina”.

Klub działa na ul. Żołnierskiej 45a w budynku „Agora-SM Pojezierze”.

Został powołany nowy zarząd Klubu w składzie:

Jan Jarosławski – Przewodniczący

Irena Żukowska-Mroczek – Z-ca przewodniczącego

Urszula Szustakowska – Skarbnik