ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

Na zgłoszenia czekamy do 2 grudnia 2021 roku.

Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:

4-6 lat, 7-10 lat oraz 11-15 lat.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Zgłoszone prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską lub rysunkową lub w formie przestrzennej.

Z czym nasze dzieci i młodzież kojarzą Boże Narodzenie? Ze świątecznym drzewkiem, bombką, szopką, aniołem, a może Św. Mikołajem i reniferem? Pozostawiamy uczestnikom całkowita dowolność! Prace mogą być wykonane wg wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych.

Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz nie może być nagrodzona wcześniej w innych konkursach. Powinna być niepowtarzalna i oryginalna, charakteryzować się naturalnością wypowiedzi.

Wszystkie prace dostarczone na konkurs będą stanowiły ekspozycję w przestrzeniach klubu, a spośród nich najciekawsze zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Prosimy pamiętać, że do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.