Zajęcia plastyczne

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – pozalekcyjne zajęcia plastyczne dają dzieciom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci będą mogły poznać nowe techniki plastyczne oraz rozwijanie zdolności i zainteresowania. Stworzy im to warunki sprzyjające do rozwoju ich aktywności i kreatywności.
Głównym celem zajęć plastycznych jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Dają możliwość uwrażliwienia na piękno, dostrzegania form oraz bogactwa barw w naturze, pozwalają  na rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka, wyrabiają umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałami, są alternatywną formą spędzania czasu.

Tematyka zajęć obejmuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki:
-zabawa kolorami
-bogactwo barwnych tonów i odcieni
-dobór odpowiedniej techniki do tematu (akwarela, plakatówka)
-zabawa farbami (technika natryskowa, fakturowanie papieru)
-kompozycje malarskie
-ćwiczenia rysunkowe (różne rodzaje kredek, ołówek)
-szkice
-zjawisko perspektywy, światłocienia, głębi

Grupa 20 osoba w wieku 6-9 lat
PONIEDZIAŁEK GODZ. 16:15