Zasady higieny udziału w zajęciach.
 1. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe- bez objawów infekcji.
 2. Osoby korzystające z zajęć są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając Klub.
 3. W częściach wspólnych klubu obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 4. Podczas zajęć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Dzieci od lat 7 i młodzież uczestnicząca w zajęciach wchodzi i wychodzi z Klubu sama.
 6. Dzieci w wieku 4-6 lat przyprowadza i odbiera 1 opiekun.
 7. Nie ma możliwości przebywania rodziców ani innych osób towarzyszących na terenie Klubu.
 8. Dzieci przynoszą na zajęcia picie w  podpisanych butelkach lub bidonach.
 9. Na zajęcia przychodzimy nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 10. Bezpośrednio po zajęciach opuszczamy teren Klubu.
 11. W trakcie ćwiczeń należy zachować bezpieczną odległość.
 12. Na zajęcia fitness prosimy o przyniesienie własnych mat lub ręczników oraz dezynfekowanie używanego sprzętu.
 13. Wpłat za zajęcia należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia „Power Dance” BNP PARIBAS 51234000096710246000000049(tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, dokładna nazwa zajęć), a w recepcji odbieramy potwierdzenie wpłaty oraz karnet jeśli obowiązuje na zajęcia.
 14. W przypadku wpłat przed zajęciami zalecamy płatność kartą.