Katarzyna Wójcik

Jest studentką 5 roku fizjoterapii na OSW.

Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej.

Od najmłodszych lat sport jest obecny w jej życiu, dlatego stale podnosi swoje kompetencje.

Ukończyła m.in. kurs terapii manualnej w ostrych dolegliwościach bólowych kręgosłupa, suche igłowanie czy kinesiotaping. Posiada doświadczenie w wykonywaniu masaży leczniczych.

W sezonie 2023/2024 poprowadzi:

Szkołę Zdrowych Pleców

wtorek i czwartek – 10:00