DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA_bok