FORMACJA POWER LATINO 7+
16:45 - 17:45, piątek, instruktor: Anna Michalkiewicz / Katarzyna Korzeb w sali Tango