DOKUMENTY DOTYCZĄCE PÓŁKOLONII 2022

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie załączonych dokumentów najpóźniej w terminie rozpoczęcia turnusu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są również do podpisania regulaminu najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii.

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2022

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PROJEKTU

DODATKOWE UPOWAŻNIENIA:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZENIA PÓŁKOLONII