DOKUMENTY DOTYCZĄCE PÓŁZIMOWISKA 2023

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie załączonych dokumentów najpóźniej w terminie rozpoczęcia turnusu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są również do podpisania regulaminu najpóźniej w dniu rozpoczęcia półzimowiska.

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2022

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

DODATKOWE UPOWAŻNIENIA:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZENIA PÓŁKOLONII