DOKUMENTY PÓŁKOLONIE 2024

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie załączonych dokumentów najpóźniej w terminie rozpoczęcia turnusu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są również do podpisania regulaminu najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii.

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE:

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2023

PROSIMY O WYDRUKOWANIE KART OD 2 DO 4

KLIKNIJ ABY POBRAĆ →ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

DODATKOWE UPOWAŻNIENIA

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

KLIKNIJ ABY POBRAĆ → UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZENIA PÓŁKOLONII